4 punten maken het mogelijk!

Via spectrofotometrie kan door een OLIGO/check de hoeveelheid sporenelementen en mineralen in het weefsel worden op bepaald. Dit is een methode van kwantitatieve analyse waarbij de mate van absorptie en de optische dichtheid van een bekende chemische stof in het weefsel gemeten kan worden door middel van een gebundelde lichtstraal. Het onderliggende principe is dat elk chemisch bestanddeel licht in een specifieke golflengte absorbeert, uitzendt en/of reflecteert.

Celmeting toont de biologische beschikbaarheid van mineralen en sporenelementen aan. De vraag welke concentraties van voedingsstoffen in onze cellen aanwezig zijn, of moeten zijn om een optimale fysiologie te garanderen, was tot nu toe niet gemakkelijk te beantwoorden. Het gebruik van reflectiespectroscopie-analyse van de vier punten op de palm van de hand levert nu waardevolle informatie over de concentratie van de geanalyseerde stoffen in de weefselkolommen, tot 70% intracellulair en 30% extracellulair. Dit maakt het mogelijk de biologische beschikbaarheid van mineralen en sporenelementen, alsmede de aanwezigheid van toxische metalen in het lichaam te bepalen.

Wat deze technologie zo geweldig maakt, is het feit dat de voor het toestel ontwikkelde software niet alleen 21 mineralen en sporenelementen, maar ook de 15 belangrijkste toxische metalen kwantitatief kan meten. Door middel van statistische referentiewaarden en logaritmische formules wordt het meetresultaat op zodanige wijze gepresenteerd dat het een logische interpretatie voor de gebruiker mogelijk maakt. De OLIGO/check technologie maakt het mogelijk om met behulp van een eenvoudig stoplichtsysteem te beoordelen of de gemeten concentraties in het optimale, suboptimale of zelfs kritische bereik zijn. Daarom is het belangrijk precies te bepalen welke lichaamseigen parameters aanwezig zijn.