Praktijk

Mijn praktijk biedt veel disciplines. Niet alleen vanwege de brede kijk die de mesologie als basis hanteert, maar ook omdat ik door mijn jaren werkervaring geleerd heb dat ik nog verder en breder moet kijken. Mijn pedagogische opleiding en mijn analytische wijze van denken maken van mijn praktijk een kennis- en ervaringscentrum om een uitgebreid scala aan klachten te kunnen behandelen.
Deze kennis heb ik uitgebreid met kennis uit:

  * Reguliere geneeskunde (anatomie, fysiologie, pathologie)
  * Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda (filosofie, diagnostiek en voeding)
  * Homeopathie
  * Fytotherapie
  * Orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen- en mineralenleer)
  * Elektrofysiologische Diagnostiek (diagnostische metingen)
  * Filosofie en Psychologie
  * Diëtiek
  * Acupunctuur

Ik baseer mijn onderzoekmethode op de metingen van Holigomed.

Daarnaast maak ik gebruik van  van een meting via een EFD-elektro acupunctuur meetapparaat. Logica, kennis uit alle vakgebieden en de persoon voor mij bepalen mijn diagnose, niet alleen wat de test uitwijst. 
Ik kijk verder en breng de reguliere en alternatieve perspectieven bij elkaar. Hierbij is de meting slechts één van vijf zaken waar ik naar kijk. Het is een deel van het onderzoek dat wel moet kloppen met de andere bevindingen.

Als mesoloog zocht ik een rode draad in de klachten van mensen. Nu, als natuurgeneeskundige therapeute, ga ik verder door symptomen ook vanuit gedrag te verklaren. Symptomen, hoe vaag ook, kunnen niet liegen. Daarom neem ik symptomen altijd serieus. Dat houdt niet in dat het meteen iets groots of heel fouts hoeft te zijn.