Autisme

Een duidelijke oorzaak van autisme is niet bekend.

Er is wel een groeiend besef dat er een sterke wisselwerking bestaat tussen de darm en de ontwikkeling van de hersenen.[1] Bij autisme spelen darmproblemen als het “leaky gut” – syndroom ook een rol [2], [3].

Een “leaky-gut” of lekkende darmsyndroom, is het gevolg van een verstoorde barriérefunctie, die ontstaat door een toename van de permeabiliteit van de darmen. De barriére van de darmen is als het ware een soort slijmlaag op de darmwand (epitheellaag). De darmwand heeft door de vorming van darmplooien een enorme oppervlakte; het totale oppervlak van de darmen is maar liefst 100m2. Het voordeel van dit enorme oppervlak is dat voedingscomponenten gemakkelijk opgenomen kunnen worden.

Bacteriën kunnen zich hechten aan de slijmlaag die op de epitheellaag ligt. De slijmlaag moet voorkomen dat pathogenen, toxinen of andere antigenen door de epitheellaag heen kunnen dringen. De darmbarriére speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van auto-immuun- en inflammatoire aandoeningen. De epitheelcellen presenteren namelijk de antigenen aan het immuunsysteem, waardoor dit zich goed kan ontwikkelen en in balans blijft.

Veel autisten hebben last van maag-darmproblemen, zoals reflux, buikpijn, darmgasvorming, diarree en obstipatie (zie bronverwijzing 2 en 3). Er wordt onder andere melding gemaakt van een kwetsbare darmwand en een verhoogde darmpermeabiliteit [4].

Bij autisten wordt daarnaast een onevenwichtig immuunsysteem gezien. Autisten hebben vaak sterk afwijkende darmmicrobiota [5] [6] [7] [8]. Een eenduidige beschrijving van wat de afwijking in de microbiota bij autisten precies inhoudt, is niet beschikbaar. Eén van de theorieën over het ontstaan van autisme legt een link tussen een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm en het ontstaan van afwijkingen in de ontwikkeling van de hersenen.

Om anders te kijken naar autisme is het belangrijk om een benadering vanuit het individu te hanteren. Het gaat niet om  een mogelijke “oplossing” van autisme. Ik heb het hier ook niet over genezing, omdat autisme mijns inziens geen ziekte is.

Voor behandeling van sensorisch-motorische problemen bied ik wel een goede ondersteunende bio-chemische aanpak om het kind minder prikkelbaar te maken.


[1] Douglas-Escobar, M.E. Elliot, and J.Neu, Effect of intestinal microbial ecology on the developing of the brain. JAMA Pediatrics, 2013. 167(4): p.374-379

[2] Molloy, C.A and P. Manning-Courtney, Prevalence of chronic gastrointestinal symptoms in children with autism and autistic spectrum disorders. Autism, 2003. 7(2): p. 165-171

[3] Horvath, K. and J.A. Perman, Autism and gastronintestinal symptoms. Current gastroenterology reports, 2002. 4(3): p. 251 -258

Vragen